БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


По-важни публикации 


Книги

1.   „Държавна власт и народен суверенитет”, монография, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1996

2.   „Студии по история на европейската философия на правото”, сборник студии, Издателство „СИБИ”, София, 1999

3.   „От апология на правната норма към теория на правния ред”, монография, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и Издателство „Юрипрес”, София, 2003

4.   „Валидност и легитимност в правото”, монография, Издателство „Сиела”, София, 2012

5.   „Лекции по Обща теория на държавата”, сборник лекции, Издателство „Сиела”, София, 2013

6.   „Лекции по Обща теория на правото”, част първа, С. Сиела, 2016

7.   „Лекции по Обща теория на правото”, част втора, С. Сиела, 2019

 

Студии 

1.    „Общественият договор” на Русо - химн на свободата и предчувствие за тоталната власт”, студия - послеслов към Жан-Жак Русо, „За обществения договор”, Издателство „ЛИК”, София, 1996 

 

Статии

1.   „Народен суверенитет и политически организации в обществото”, сп. „Държава и право”, кн. 4, 1990 г.

2.   „Народен суверенитет и учредителна власт”, сп. „Държава и право”, кн. 10, 1990 г.

3.   „Към проблема за носителя на суверенитета”, сп. „Правна мисъл”, кн. 3, 1991 г.

4.   "La crise des  systèmes normatifs dans les sociétés post-communistes et le maintien de l'ordre”, сб. "Normes et déviances en Europe", Edition L'Harmattan, Paris, 1994

5.   Понятието „суверенитет” в учението на Жан Боден и класическата немска публичноправна доктрина”, сп. „Правна мисъл”, кн. 2, 1995 г.

6.   „Проблемът за държавата в традиционния юридически позитивизъм и в чистото учение за правото на Келзен”, сп. „Съвременно право”, кн. 5, 1995 г.

7.   „Правата на човека и съвременната държава”, сп. „Съвременно право”, кн. 6, 1997 г.

8.   „Проблемът за справедливостта и правото в учението на Аристотел”, сп. „Съвременно право”, кн. 5, 1998 г.

9.   „Демокрацията като децентрализирано правосъздаване”, сп. „Съвременно право”, кн. 4, 2000 г.

10.  „Норберто Бобио и раждането на италианската аналитична школа”, сп. „Съвременно право”, кн. 4, 2004 г.

11.  „Ред, закон и държава в учението на Платон - Космос”, сп. „Съвременно право”, кн. 6, 2009 г.

12.  „Ред, закон и държава в учението на Платон - Полис”, сп. „Съвременно право”, кн. 2, 2010 г.

13.  „Държавата като самия правен ред”, сп. „Правна мисъл”, кн. 4, 2010 г.

14.  „Понятието държава и легитимирането на правния ред”, сп. „Съвременно право”, кн.6, 2011 г.

15.  „Проф. Росен Ташев и българската Обща теория на правото”, в сб. „Право и права”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016 г.

16.  „Теорията на Венелин Ганев и проблемът за правните институти”, в сб. „Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017 г. 

17.  „За природата на правните принципи”, в сб. „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г. 

18.  "Legal Principles in Public Law" in Rule of Law at the Beginning of the Twenty-first Century, Eleven International Publishing, 2018  

19.  „Превенция на корупцията в органите на съдебната власт и ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет”

20.  „Правото и границите във времето”, в сб. „Право и граници”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 г.

21.  "Democracy and courts beyond the ideological banality" in Courts, Politics and Constitutional law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiciary, 1st Edition, Routledge, 2020

22.  „Понятието санкция и санкциите в гражданското право”, в сб. „Научни четения на тема „Санкциите в правото”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019 г.

23.  "Les Droits de l'Homme comme idéologie normative", в сб. "Научна конференция "Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019 г.

24.  "Constitutional Dimensions of Information Revolution" in The IT Revolution and its Impact onState, Constitutionalism and PublicLaw, 1st Edition, Hart Publishing, 2021

25.  „Правото между сакралното и профанното”, в сб. „Право и религия”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2021 г.

26.  „Правно действие на решенията на Конституционния съд по искания за установяване на противоконституционност на законите, на другите актове на Народното събрание и на актовете на президента”, в сб. „Правовата държава в Република България”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2021 г.

27.  „Предвидимост на правния ред в постмодерното общество”, в сб. „Право и предвидимост”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2022 г.

28.  „Кризата с COVID-19, съдът и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели”, в сб. „Кризата с COVID-19 и бъдещето на либералната демокрация”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2023 г.

 

 

Научни съобщения

1.    „Правото в края на  XX век”, научно съобщение за проведения XVII Световен конгрес по правна и социална философия, Болоня, Италия , 1995, сп. „Правна мисъл”, кн. 1, 1996 г.

2.    „Малък принос към теорията на конституционализма и държавността”, сп. „Правна мисъл”, кн. 4, 1996 г. ( в съавторство с Валентин Георгиев) 

 


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени