БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет
Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


Уеб лекции 

  Добре дошли в Уеб лекции


Юридически факти

1.  Понятие за юридически факт.

2.  Видове юридически факти. Юридически събития и юридически деяние.
  Правомерни юридически деяния.

3.  Неправомерни юридически деяния. Вина.

4.  Други класификации на юридическите факти. Фактически състави.

5.  Сроковете в правото.

6.  Презумпции и фикции в правото.


Субективни права и правни отношения

7.  Понятие за субективно право.

8.  Форми на субективното право. Видове субективни права.

9.  Злоупотреба с право, отказ от права, защита на субективното право.

10.  Правно отношение.


Субекти на правото

11.  Субекти на правото. Общи положения.

12.  Правосубектност. Юридически статут, индивидуален правен статус, имущество.

13.  Физически лица.

14.  Юридически лица.

15.  Държавата като правен субект.

16.  Субекти на международното право.

17.  Представителство.


Прилагане на правото

18.  Правоприлагане – терминологични уточнения, причини, белези.

19.  Правоприлагане – етапи.

20.  Тълкуването в правото. Начини на тълкуване и видове тълкуване.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени