БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.

 

ВЪПРОСНИК

ПО

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 

1. Предмет на Защита на правата на човека. Значение на изучаването на дисциплината и мястото й сред другите юридически дисциплини.

2. Историческо възникване и оформяне на идеята за правата на човека.

3. Ранни опити за позитивноправно закрепване на идеята за правата на човека в Англия.

4. Декларация за независимостта на САЩ. Бил за правата.

5. Френската Декларация за правата на човека и гражданина.

6. Немската традиция и въпросът за правата.

7. Теории за природата на правата на човека.

8. Права на човека, основни права, конституционни права. Права и свободи.

9. Права на човека и права на гражданина. Права и задължения.

10. Индивидуални и колективни права.

11. Проблемът за трите поколения права на човека.

12. Други критерии за класификация на правата на човека.

13. Основни актове по защита на правата на човека във вътрешното право на Република България.

14. Основни органи и процедури по защита на правата на човека в Република България.

15. Всеобщата декларация за правата на човека и съпътстващите я актове.

16. Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Създаване и развитие. Съпътстващи актове.

17. Европейският съд по правата на човека. Организация и процедури.

18. Значение на 14-ия Протокол към Конвенцията.

19. Тълкуването на Европейската конвенция в практиката на Европейския съд по правата на човека.

20. Проблемът за правата на човека и Европейският  съюз. Хартата на основните права на Европейския съюз и Договорът от Лисабон.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени