БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

ВЪПРОСНИК

ПО

ПРАВНОФИЛОСОФСКИ ОСНОВИ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

 

I. Очертаване на проблема за правата и възможните методи на изследване

1. Трите аспекта на идеята за правата в субективен смисъл.

2. Терминологични и теоретични проблеми, свързани с идеята за правата.

 

II. Идеята за правата през Античността и през Християнското Средновековие

3. Възгледите за човека и правото през Античността.

4. Римските юристи и правата.

5. Християнството и правата – от св. Августин до Франсиско Суарес.

 

III. Правата в англоезичната мисловна традиция

6. От Magna Carta до Habeas corpus Act

7. Правата в теорията на Джон Лок.

8. Правата в актовете на Американската революция.

9. Правата според Джереми Бентам – Nonsense upon stilts.

 

IV. Френската революция и равносметката от идеите на Просвещението

10. Правата в актовете на Френската революция. Les droits de l’Homme et du Citoyen.

11. Учението за народния суверенитет и правата.

12. Класическият либерализъм и правата. Бенжамен Констан – свободата при древните и при модерните народи.

13. Леон Дюги и отрицанието на субективните права.

 

V. Немското мислене и правата

14. От Пуфендорф до Кант.

15. Правата като правнодогматично понятие. Савини и Йеринг.

16. Ханс Келзен – Berechtigung und Ermächtigung.

 

VI. Правата на човека в наднационалните правни системи

17. Краят на Втората световна война и създаването на ВДПЧ и съпътстващите я актове.

18. ЕКЗПЧОС – създаване и развитие.

19. Хартата на основните права на ЕС.

 

VII. Правата в съвременния правнофилософски дебат

20. Правата като граница на юридическата валидност. Формулата на Густав Радбрух.

21. Правата в Теорията на справедливостта на Джон Ролс.

22. Теорията на Джон Финис.

23. Правата на полето на дискурсната етика. Юрген Хабермас и Роберт Алекси.

24. Роналд Дуоркин и правата като козове.

 

VIII.   Правата като нормативна идеология

25. Съвременната либерална демокрация и правата като водеща нормативна идеология.

26. Правата в информационната ера.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени