БиографияПубликацииЛекционни курсовеИзпитиПолезни връзкиДруги

проф. д-р Даниел Вълчев
Юридически факултет

Резултати
За да проверите резултат
от изпит, въведете
факултетен номер:

За контакт

Вашите въпроси, мнения, предложения и препоръки може да изпращате чрез формата за контакт на сайта

Конкурс

Правила за участие в конкурса за курсови работи по Обща теория на правото.


 

 ВЪПРОСНИК 

ПО

ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ


1. Предметна и методологическа рамка на курса.

2. Ред, закон и държава в учението на Платон.

3. Учението на Аристотел за справедливостта и правото.

4. Цицерон и държавата като правно организирана общност.

5. Християнското разбиране за държавата и правото.

6. Властта и държавата според св. Августин

7. Държавата и правото във възгледите на Св. Тома Аквински.

8. Николо Макиавели и модерната представа за държавата.

9. Жан Боден и аксиомата за суверенитета на държавата.

10. Новото естествено право. Хуго Гроций.

11. Теорията за разделение на властите. Джон Лок и Монтескьо.

12. Обществен договор и народен суверенитет в учението на Жан-Жак Русо.

13. Държавата и правото в моралната философия на Имануел Кант.

14. Либералните представи за държавата и правото. Бенжамен Констан.

15. Немската историческа школа на правото.

16. Телеологичната теория за правото на Рудолф фон Йеринг.

17. Правният социологизъм. Теорията на Венелин Ганев.

18. Правният солидаризъм на Леон Дюги.

19. Традиционният юридически позитивизъм.

20. Чистото учение за правото на Ханс Келзен.

21. Модерната аналитична юриспруденция. Хърбърт Харт и Норберто Бобио.

22. Правен институционализъм.

23. Американски и скандинавски реализъм.

24. Съвременни процедурни теории за правилност на нормативното съдържание. Джон Роулс и Юрген Хабермас.


© 2011, Даниел Вълчев, Всички права запазени